Falsafah Sekolah


Mewujudkan persekitaran sekolah yang sempurna dan kondusif demi kecemerlangan pendidikan berasaskan pembentukan sahsiah dan budaya cemerlang