KEM KEPIMPINAN DAN MOTIVASI DIRI PENGAWAS PUSAT SUMBER 2010

5-6 Mac 2010 - Kem Kepimpinan & Motivasi Diri Pengawas Pusat Sumber 2010 yang bertemakan "PSS Berwibawa Pemangkin Keutuhan dan Kecemerlangan Sekolah" merupakan anjuran bersama antara Pihak Pengurusan Pusat Sumber Sekolah dengan kerjasama UBK dan PIBG SMK Cochrane Kuala Lumpur.Perkhemahan ini berlangsung di Taman Rimba Komanwell, Rawang Selangor selama dua hari satu malam.Objektif kem ini diadakan adalah untuk memberi peluang kepada pengawas pusat sumber menjalani latihan kepimpinan pelbagai kemahiran pengurusan sumber melalui modul dan LDK dan pengalaman ekspidisi Jelajah Denai Alam dan aktiviti ikhtiar hidup. Selain itu,kem ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dari dalam pelbagai aktiviti akademik dan ko-kurikulum.


Kem ini juga memberi kesedaran kepada PSS bahawa mereka berpotensi menjadi individu dan pemimpin yang cemerlang serta menjadi "role model" kepada pelajar lain seraya dapat menyemai rasa tanggungjawab dan rasa sayang terhadap sekolah. Antara tujuan lain perkhemahan ini diadakan adalah untuk meningkatkan dan memantapkan kecergasan mental yang proaktif serta lasak fizikal, dan pengurusan emosi yang mampan dalam kalangan peserta selain dapat mencambah dan berkongsi ilmu pengetahuan.

Comments