MINGGU MBM DAN MBI

Pada 21 April 2010 bersamaan pada hari Rabu, wakil dari Persatuan Bahasa Melayu iaitu saudara Muhammad Hafifi dan saudari Tan Lai Joo telah berkongsi idea dengan para pelajar tentang "Hemah Tinggi, Tunjang Budaya" sempena dengan program MBM dan MBI yang telah dilancarkan pada migggu sebelumnya.

Pada hari tersebut, wakil Persatuan Bahasa Melayu memberikan syarahan yang bertajuk
"Hemah Tinggi, Tunjang Budaya" untuk memberi pendedahan tentang budaya remaja zaman sekarang.

Diharapkan program ini dapat memberi serba sedikit ilmu kepada para pelajar untuk mempertabatkan Bahasa Melayu dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris.

Comments