Prosedur SPSK 2017-Objektif

Sila klik pada pautan di bawah untuk memuat turun lampiran-lampiran yang berkenaan:
(edisi kemaskini 2017)

Manual Kualiti

PK01 Pengurusan Panitia
PK02 Pengurusan Jadual Waktu
PK03 Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran (PDP)
PK04 Pengurusan Pencerapan
PK05 Pengurusan Peperiksaan
PK06 Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid
PK07 Pengurusan Mesyuarat
PK08 Pengurusan Bimbingan
PK09 Pengurusan Pusat Sumber
PK10 Pengurusan Perkembangan Staf
PK11 Pengurusan Aduan Pelanggan
PK12 Pengurusan Maklum Balas Pelanggan
PK13 Pengurusan Kawalan Dokumen & Rekod
PK14 Pengurusan Audit Dalam
PK15 Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan
PK16 Pengurusan Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Akur
PK17 Pengurusan Perolehan
PK18 Pengurusan PBS
PK19 Pengurusan Program
PK20 Pengurusan Fail
PK21 Pengurusan HEM
PK22 Pengurusan Kokurikulum
PK23 Pengurusan Sukan

Comments