Audit Dalaman SPSK 2016

Pada 10 dan 11 Mei yang lalu telah diadakan audit dalaman SPSK SMK Cochrane bertempat di Bilik Mesyuarat Aras 1, SMK Cochrane. Sebanyak 22 aspek pengurusan telah diaudit dan diberi maklum balas.

Skor komposit yang telah diperoleh melalui audit kali ini ialah sebanyak 97.8 peratus dan menepati tahap cemerlang. Tahniah kepada semua JK SPSK yang telah melaksanakan pengurusan Kualiti yang cemerlang.


Comments