CPD Teach Smart Module 6-Kumpulan 2

Pada 23 Mei 2016 bersamaan hari Isnin telah diadakan program Teach Smart Module 6 yang berlangsung di Pusat Sumber Aras 5. Seramai 40 orang guru dari kumpulan 2 menyertai program ini yang dikendalikan oleh Penasihat Sekolah Amanah SMK Cochrane iaitu Mr. Brent, Miss Florence dan Mdm. Chen mulai jam 2.20 petang hingga 4.20 petang.

Melalui modul yang ke 6 ini, guru-guru mempelajari aplikasi konsep pembelajaran kolaboratif dan aktif yang boleh diterapkan di dalam kelas.


Comments