Sistem E-Minit Curai

Guru-guru boleh menggunakan sistem ini setelah menghadiri mesyuarat/bengkel dan seminar. Minit curai ini akan diemelkan dalam bentuk PDF kepada pentadbir dan semua guru bagi tujuan rujukan dan makluman.

Borang di bawah hanya terpapar kepada warga guru SMK Cochrane sahaja.Comments