MINGGU BICARA PROFESSIONAL (24 JANUARI 2022 - 28 JANUARI 2022)

    Minggu bicara profesional diadakan untuk membincangkan perkembangan anak-anak dari segi akademik, sosial dan juga sahsiah diri. Diharapkan ibu bapa dan murid-murid mendapat input yang positif hasil daripada pertemuan ini.Comments