PENGAGIHAN BANTUAN MAKANAN (26, 31, & 28 APRIL 2022)

GAMBAR 1: Terima kasih diucapkan kepada Lion Club of Damansara di atas sumbangan ikhlas yang diberikan kepada murid yang terpilih. Diharapkan sumbangan ini sedikit sebanyak dapat meringkan beban keluarga murid-murid kita.

GAMBAR 2: Majlis penyerahan Gerobok Rezeki diadakan pada 31 Januari dan 28 April 2022. Bantuan Gerobok Rezeki ini disasarkan kepada keluarga murid-murid SMK Cochrane yang kurang berkemampuan.Comments