PLC 1: GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION (18 MEI 2022)

    PLC ini dijalankan secara berkumpulan mengikut bidang masing-masing. Ia diadakan untuk memberi pendedahan kepada guru berkaitan aplikasi Google Workspace yang boleh digunakan semasa proses PdPc. Terima kasih diucapkan kepada barisan middle leader di atas perkongsian yang diberikan.Comments