HARI INFORMASI PENDIDIKAN DAN KERJAYA

 

HARI INFORMASI PENDIDIKAN DAN KERJAYA 


#UnitBimbinganKaunselingCochrane

#OneForAll,AllforOne

#goforit!


Unit Bimbingan Kauseling SMK Cochrane telah mengadakan Program Hari Informasi Pendidikan dan Kerjaya pada 4 Julai 2023. Pelbagai slot kerjaya telah diadakan di Dewan Cochranean. Slot kerjaya ini adalah bertujuan untuk menyampaikan maklumat kerjaya dan hal-hal untuk melanjutkan pelajaran kepada murid melalui aktiviti-aktiviti yang dirancangkan supaya mereka melengkapkan diri dengan pelbagai maklumat untuk menghadapi dunia luar yang lebih mencabar. Program ini juga diadakan untuk murid mencari minat dan bidang yang mereka inginkan bagi membantu mereka meneruskan pelajaran ke peringkat universiti. Seterusnya program ini juga dapat menambahkan semangat murid untuk terus menceburi bidang yang mereka inginkan pada masa akan datang. 


Disediakan Oleh:

Nafessatul Mesrya 

5 Harapan


Comments